Международната олимпиада предстои!

Публикувано: 24 януари 2023
Международната олимпиада предстои!

Международната олимпиада предстои!

 Радваме се да ви съобщим, че настъпи времето за провеждане на Международната олимпиада между България и Литва. След анализ и наблюдение на представянето на учениците по всеки предмет, ние решихме състезанието през тази година да се проведе по Английски език. В него ще се включи по един участник от всяка възрастова група на съответната държава. Той ще бъде избран в зависимост от това какви резултати е постигнал в нашите олимпиади и с него ще бъде проведено интервю, за да се потвърди участието му в състезанието.

 Датата на провеждане на олимпиадата е определена - 04.02.2023, мястото – нашият сайт www.kingsolympiad.com, а информация относно часа на провеждане ще получат поканените участници, след като те бъдат определени.

 

       Награди за участниците

   Първо място – ЗЛАТНА КУПА и диплома

   Второ място – СРЕБЪРНА КУПА и диплома

 

 Дипломите, които ще бъдат получени ще потвърдят участието на учениците в Международната олимпиада по Английски език. В тях ще бъде отбелязана държавата, която е станала победител в олимпиадата.

 Пожелаваме успех на всички участници! Нека най-добрият победи!