Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Ние зачитаме правото на поверителност и ще положим всички възможни усилия, за да гарантираме сигурността и поверителността на личните данни и всяка друга информация, обработвана на този уебсайт.

Посещавайки този уебсайт и/или използвайки информацията и/или услугите, съдържащи се в него, вие потвърждавате и се съгласявате, че сте прочели и разбрали тази Политика за поверителност. Запазваме правото си да променяме тази Политика за поверителност по наша собствена преценка, така че, моля, посетете уебсайта, за да се уверите, че сте наясно с най-новата версия на Политиката за поверителност, която ще се прилага при всяко посещение. Тази версия на политиката за поверителност е актуализирана Септември 2022г.

 

Кой сме ние и кой е отговорен за обработването на вашите данни? 

 

Международните олимпиади KINGS в България се организират от Кингс България ЕООД. Дружеството е и отговорно за обработката на вашите лични данни на този уебсайт. Служителите на Кингс България ЕООД, които обработват вашите лични данни, са запознати и спазват законите на Република България, Регламента на ЕС за защита на данните 2016/679, както и обещанието за поверителност.

 

Кингс България ЕООД гарантира, че личните данни, предоставени на този уебсайт, са защитени от всякакви незаконни действия: разкриване на лични данни, кражба на самоличност, измама и др. Всичко е в съответствие с изискванията на законите на Република България.

 

Защо, и какви данни събираме?

 

Кингс България ЕООД събира данни от български училища, учители и ученици, докато изпълнява проектите KINGS Ученически олимпиади. Данните се събират само от тези лица, които самостоятелно (предполага се - доброволно) се регистрират на уебсайта www.kingsolympiad.com и предоставят данните, поискани при регистрацията:

 

  1. Име и Фамилия;
  2. Вашето училище (или работно място)/клас;
  3. Телефонен номер;
  4. Имейл.

 

Тези данни са необходими на организаторите на олимпиадата, за да анализират и да се информират за количеството желаещи ученици.

Името, училището и класът имат за цел да предоставят на ученика доказателство за участие в олимпиадата или подготвителни задачи, както и да информират неговата/нейната образователна институция за напредъка му.

Телефонният номер и електронната поща са данните за контакт, използвани за информиране на учениците и/или техните родители/настойници относно организацията на олимпиадите или подготвителните задачи, както и за предоставяне на информация, която всеки трябва да знае. Отбелязваме, че не се събират данни за контакт на лица под 16 години, като задължително се посочват телефон и e-mail на родителите (настойниците). Участникът и неговите/нейните родители (настойници) могат да получат имейл/имейли и бюлетини, както и кратки съобщения или обаждания до посочения телефонен номер.

Подобно на много уеб администратори, ние наблюдаваме трафика към този уебсайт и събираме информация за това колко посетители има, името на домейна, на интернет доставчика на посетителя и т.н. Такава информация се събира автоматично по време на посещението на уебсайта. Помага ни да разберем как посетителите използват уебсайта и предоставя възможност да подобрим нашите услуги. Нашият профил в Google Analytics събира данни за това как нашите потребители използват сайтове и приложенията ни. Тези данни се събират основно чрез услугите, предоставяни от Google Analytics, чиито разпоредби можете да откриете на техния сайт.

 

Личните данни се съхраняват във фирмата до участието на ученика в олимпиадите и след това за извършване на диагностични изследвания две години след дейността. След две години всички данни за засегнатото лице се изтриват. Ако дадено лице е изявило желание да изтрие данните си, дружеството го прави незабавно по установения от него ред.

 

Непълнолетни лица до 16г. - обработка на ученически данни

 

Регламентът на ЕС 2016/679 постановява, че когато дете е на възраст под 16 години, обработването е законосъобразно само ако е дадено съгласие от носителя на родителска отговорност на детето.

 

С оглед на това, всеки ученик до 10 клас, който влезе в профила си, ще трябва да потвърди, че е уведомил родителите/настойниците си за регистрацията в сайта www.kingsolympiad.com и че те са съгласни с това. Ако родителите/настойниците не са съгласни с подаването на данните на детето, регистрацията може да изтрие профила на ученика на уебсайта www.kingsolympiad.com, като се свържете с администратора на лични данни по имейл на info@kingsolympiad.com, като в темата на писмото напишете „Обработка на лични данни“.

 

Учителите също имат възможност да регистрират ученици на уебсайта www.kingsolympiad.com. Учителят трябва да информира ученика и неговите/нейните родители/настойници за подаването на данните на детето на организаторите. Ако ученикът е регистриран, организаторите автоматично приемат, че е получено съгласието на ученика и неговите/нейните родители/настойници за участие и предоставяне на лични данни.

 

Как може да научите повече за вашите данни и да ги редактирате?

 

Всеки учител и ученик, който има профил в www.kingsolympiad.com, има право да поиска достъп до информацията за него. Това може да стане, като се свържете с администратора на данни на имейл info@kingsolympiad.com, като в темата на писмото напишете „Обработка на лични данни“.

Можете да премахнете данните си от системата за управление на данни на Кингс България ЕООД, като:

 

  1. Уведомите администратора на лични данни на имейл info@kingsolympiad.com, като напишете „Обработка на лични данни“ в темата на писмото.
  2. Изтриете профила си от страницата на www.kingsolympiad.com, в секцията за настройки.
  3. Отпишете се от бюлетина, като щракнете върху бутона „Отписване“ в долната част на получения бюлетин.