РЕЗУЛТАТИ И НАГРАДИ

Крайните резултати от KINGS Олимпиади ще бъдат обявени в рамките на 5 работни дни след края на всички финали.

Отпускат се 2 дни за обжалване след обявяване на резултатите. Жалбата трябва да бъде мотивирана. В противен случай организаторите запазват правото си да не я разглеждат. 

                                           Окончателните резултати се публикуват след срока за обжалване.

 

Ако не е възможно да се определят победителите по време на финала (участници събират еднакъв брой точки), ще бъде организиран суперфинал. С участниците в суперфинала ще се свържем лично, като се използват посочените в личния профил контакти.

Целият награден фонд е предназначен за участници в олимпиадите по математика, човекът и природата, английски език, български език, математика и логика. Във всяка категория има трима победители (участниците с най-много точки в своята група). С печелившите ще се свържем лично на посочените в личния профил контакти. Всички участници във финалите на олимпиадата получават дипломи, потвърждаващи нивото на знания, които са показали на олимпиадите. Грамотите се връчват на учениците в началото                                                             на следващия учебен срок.