Rules

Плащайки таксата за участие, Вие потвърждавате участието си и се съгласявате със следните правила:

 

1. Плащане

 

1.1 Плащания се приемат само през системите Ипей/Изипей, където можете да изберете удобен за вас начин на плащане (плащане по банков път, плащане с карта, плащане чрез банкомат и плащане в брой в офис на Изипей).

1.2.Такса за участие във финала ще бъде обявена на нашия сайт.

1.3.При неплащане - не се оценява крайната работа на участника.

 

2. Възстановяване на таксата за участие

 

2.1 Таксата за участие не се възстановява.

2.2 За участник, който е заплатил таксата за участие и не е в състояние да участва в олимпийски финали, таксата може да бъде прехвърлена за олимпиада по друг предмет за този сезон или за олимпиади от следващия сезон. Организаторът трябва да бъде информиран за невъзможността за участие преди финалния тест на олимпиадата.

2.3. Таксата за участие се възстановява само ако финалът на Олимпиадата не се е състоял по вина на организаторите.

 

3. Финалите на Олимпиадата

 

3.1. Финалът на Олимпиадата се организира във виртуално пространство, на уебсайта на KINGS www.kingsolympiad.com.

3.2. Задачите на финала на олимпиадата за потвърдили участието си ученици, се качват и могат да бъдат решени в личния профил на ученика.

3.3.Участникът може да влезе в личния профил с шестцифрения уникален код на участник и парола.

3.4.Участникът трябва да се запознае с инструкциите и правилата, дадени в прозореца за избор на предмет на олимпийския финал и да ги спазва.

3.5 За задачите във финалния кръг се отделят 60 минути.

3.6 Когато участникът приключи с решаването на финалния тест и за да предостави отговорите на организаторите, е необходимо да натиснете бутона „Край на теста“.

3.7.В последния етап, когато участникът започне да се явява на олимпийски тест по избрания предмет, е строго забранено:

3.7.1. Използване на мобилен телефон или допълнителни интернет източници на данни;

3.7.2. Използване на помощни средства: книги, бележки, учебници, калкулатори и др.;

3.7.3. Общуване с други и използване на помощ или съвет;

3.7.4. Нарушаване на реда, определен от организаторите на олимпиадата.

 

4. Резултати

 

4.1.Резултатите от последния кръг ще бъдат обявени в рамките на две седмици след края на този кръг.

4.2 Резултатите от финалния етап ще бъдат публикувани в профилите на учениците на www.kingsolympiad.com, като влязат с личния код на участника.

4.3.Ако участникът е регистриран от учителя, и участникът, и учителят ще видят резултата.

4.4 Цялата информация с резултатите на участниците през срока ще се изпраща до администрацията на училищата на участниците.

4.5. Победителите ще бъдат обявени след обявяване на резултатите и класирането.

4.6 Печелившите от наградния фонд се съгласяват да бъдат обявени в списъка с печелившите. Списъкът с победителите е публикуван на уебсайта www.kingsolympiad.com.

 

5. Разглеждане на жалби относно резултатите

 

5.1.Спорове и оплаквания относно резултатите от финалния кръг се разглеждат от комисията по жалби, сформирана от организаторите на олимпиадата.

5.2 Участникът има право да обжалва оценката в рамките на 48 часа от публикуването на резултатите на официалния уебсайт. Заявката трябва да посочи участника на олимпиадата, класа на участника и задачата, която се обжалва.

5.3. Жалбата на участника трябва да бъде добре обоснованa, в противен случай жалбата няма да бъде разгледана.

5.4.Комисията разглежда само справедливостта на оценката на конкретната задача, посочена в жалбата. Комисията трябва да разгледа жалбата в рамките на четири дни от подаването й.

5.5.Комисията няма да разглежда жалба, ако тестовата задача, за която се оплаква, не е изпълнена.

5.6.Разглежда се жалба на участник в олимпиадата, изпратена на официалния електронен адрес на Kings (info@kingsolympiad.com) и отговаряща на условията, посочени в ал.2 на този член.

5.7.Постъпилите жалби се изпращат на специална комисия, която трябва да разгледа въпроса и да вземе решение не по-късно от 4 дни от изтичане на срока за обжалване.

5.8.За да се удовлетвори жалбата, съответният брой точки се добавя към всички ученици от този клас в аналогичен случай.

5.9. Поради постъпилите жалби, броят на точките на всички участници може да бъде коригиран преди публикуването на рейтинга. След публикуване на рейтинга, новите жалби вече няма да се разглеждат и точките няма да се преизчисляват.