ФИНАЛЕН КРЪГ

 ВТОРИ КРЪГ (ФИНАЛЕН КРЪГ)

18 МАРТ - 7 АПРИЛ 2024 ГОДИНА (УДЪЛЖЕН ДО 12 АПРИЛ)

   

 ФИНАЛИ НА КИНГС - вторият кръг на Олимпиадите, в който са поканени всички участници от квалификационния кръг, които имат резултат над 50%.

 

 

За да потвърдите участие във втори кръг на Олимпиади Кингс, достатъчно е да заплатите таксата за участие. Не се изисква допълнителна регистрация.

Финалите на олимпиадата подлежат на такса за участие, която е предназначена за покриване на административните разходи, подготовка на задачи, награден фонд и др. 

След потвърждаване на участието във финала, в профила на ученика автоматично се активират подготвителни тестове за финала. Чрез решаването на тези тестове ученикът може, не само да се подготви по-добре за предстоящия финал, но и да оцени сложността и формата на задачите преди него. Припомняме, че подготвителните тестове представляват примерни задачи от предишни финали. По време на финалния кръг участниците се изправят пред по-голям брой задачи и се отделя повече време за решаването им.

 

Задачите за Финала на КИНГС са достъпни на www.kingsolympiad.com, като влезете в личния си профил. Финалите включват тестови задачи, както и 1-2 отворени задачи. Тези задачи са под формата на есе в свободен стил (отворен въпрос), в олимпиада по математика - обяснение на логиката на решаване на задачата и предоставяне на писмен отговор. Всички задачи отнемат 35 минути за изпълнение.

 

 

Всеки ученик, който има право да участва във финалния кръг, може да реши тестовете за финалите в удобно за него време. Тъй като това е неприсъствен/дистанционен начин да проверите знанията си, силно ви препоръчваме да не използвате помощни средства или помощ от друг. В академичния път на развитие е особено важно да бъдеш честен със себе си, за да направиш обективна самооценка на личните си знания и да можеш да се стремиш към още по-големи такива.