ФИНАЛЕН КРЪГ

 ФИНАЛИ КИНГС

7 НОЕМВРИ - 25 НОЕМВРИ (Удължен до 12:00 на 30 ноември) 2022г. 

   

 ФИНАЛИ КИНГС- вторият кръг на Олимпиадите, в който са поканени всички участници от квалификационния кръг, с резултат над 50%.

 

 

За да потвърдите участие в олимпийските финали, е достатъчно да заплатите таксата за участие. Не се изисква допълнителна регистрация.

Финалите на олимпиадата подлежат на такса за участие, която е предназначена за покриване на административните разходи, подготовка на задачи, награден фонд и др. 

След потвърждаване на участието си във финала, в профила на ученика автоматично се активират подготвителни тестове за финала. Чрез решаването на тези тестове ученикът може, не само да се подготви по-добре за предстоящия финал, но и да оцени сложността и формата на задачите преди него. Припомняме, че подготвителните тестове представляват примерни задачи от предишни финали. По време на финалния кръг участниците се изправят пред по-голям брой задачи и се отделя повече време за решаването им.

 

Задачите за Финала на КИНГС са достъпни на www.kingsolympiad.com, като влезете в личния си профил. Финалите включват тестови задачи, както и 1-2 отворени задачи. Тези задачи са под формата на есе в свободен стил, отворен въпрос, в олимпиада по математика - обяснение на логиката на решаване на задачата и предоставяне на писмен отговор. Всички задачи отнемат 35 минути за изпълнение.

 

 

Всеки ученик, който има право да участва в олимпийските финали, може да реши тестовете за финалите в удобно за него време. Тъй като това е неприсъствен/дистанционен начин да проверите знанията си, силно ви съветваме да не използвате помощни средства или помощ от друг. В академичния път на развитие е особено важно да бъдеш честен със себе си, за да направиш обективна самооценка на личните си знания и да можеш да се стремиш към още по-големи такива.