Рейтинги от Международната Олимпиада по Английски език!

Публикувано: 10 февруари 2023
Рейтинги от Международната Олимпиада по Английски език!

Рейтинги от Международната Олимпиада по Английски език!

Рейтинги от Международната Олимпиада по Английски език!

 

Поздравяваме учениците за високите резултати, които показаха в проведената Международна олимпиада между България и Литва! Вие представихте България достойно и ние се гордеем с Вас! 

Дипломите, които ще получат участниците потвърждават успешното участие на учениците в Международната олимпиада по Английски език.

 

Радваме се да Ви съобщим, че резултатите са готови. Рейтингите са обявени и бихме искали да ги споделим с Вас:

 

 

  4 :  5              

 

 


                                                                                                  2 КЛАС

                                                               Яман Сюлейман  (  98 точки  )                                                     VS                                                                                                  Elzė Vaitiekūnaitė   (  95  точки  ) 

                                                                                                                                                                                                                                                          


3 КЛАС

              Джудит-Фатме Елис  (  98 точки  )                                                     VS                                                                    Jogailė Šilalytė   (  100 точки 

                                                                                                                                                                                                                                       


4 КЛАС

                                               Теослав Кисьов  (  94  точки  )                                                  VS                                                               Simona Snieškaitė  (  100 точки 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


5 КЛАС

       Христо Геренов  (  98 точки  )                                                  VS                                                                Rugilė Paškevičiūtė   (  98 точки 

                                                                                                                                                                                                                                       


6 КЛАС

                                                             Карлос Мерлет  (  100  точки  )                                                  VS                                                                  Elzė Jasiniauskaitė   (  100  точки  )

                                                                                                                                                                                                                                       


7 КЛАС

                                                      Денислав Христов  (  81  точки  )                                                  VS                                                                 Olivija Birney  (  76  точки 

                                                                                                                                                                                                                                       


8 КЛАС

                                                                                   Цветелина Георгиева  (  58.5  точки  )                                                  VS                                                                 Milda Alsytė  (  93  точки 

                                                                                                                                                                                                                                      


* Очакваме видео от участниците с емоциите и впечатленията, с които са останали от участието си в Международната олимпиада. Тези материали ще бъдат публикувани на  нашата страница.

Благодарим на втория отбор, който беше в челните позиции и беше готов да се включи при положение, че някой от членовете на първия отбор няма възможност да вземе участие. Това са:

 

Максим Павлов, Златина Гочова, Виктор Мардиросян, Ния Казакова, Михаела Димитрова, Мирела Митева и Симеон Гаджов.

 

 

 Вашата подкрепа за успешно участие в тази олимпиада е от голяма важност както за нас, така и за всички останали участници в нашите олимпиади.