Резултатите от Кралската Лига са обявени!

Публикувано: 30 май 2023
Резултатите от Кралската Лига са обявени!

Резултатите от Кралската Лига са обявени!

Скъпи Kингстъри!


Кралската Лига на Олимпиади Кингс приключи и ние се радваме, че взехте участие. Благодарим Ви за желанието да обогатявате знанията си. Сигурно сте нетърпеливи да разберете как сте се представили в Кралската Лига? Резултатите са обявени и искаме да ги споделим с Вас.


Как да проверите резултатите?

 

1. Посетете нашата страница   www.kingsolympiad.com   и влезте във Вашия профил;
2. Въведете код на участника в поле "въведете кода на участника", намиращо се в горния десен ъгъл на началната страница и натиснете бутон „Проверете“ или изберете РЕЗУЛТАТИ от падащото меню на МОЯТ ПРОФИЛ;
3. Изберете резултатите от Кралската Лига.

* Ще откриете колко точки сте получили. Също така ще видите и правилните отговори на Вашия тест.

* Напомняме Ви, че можете да изпращате мотивирани жалби на info@kingsolympiad.com. Жалби изпратени по-късно от 2 работни дни след обявяване на резултатите, може да не бъдат разгледани.

Какъв медал съответства на получените точки от участие в Кралската Лига?

 

Участниците, които достигнат резултат   от 86 и 100 точки    по   Английски език   ще получат ЗЛАТЕН МЕДАЛ, тези които достигнат резултат   от 71 и 85 точки   ще получат СРЕБЪРЕН МЕДАЛ, а тези които достигнат резултат   от 61 и 70 точки    ще получат БРОНЗОВ МЕДАЛ. Участниците, които не са получили медал и имат резултат между 0,5 и 60,5 точки, ще получат сертификат за успешно участие в Кралската Лига.

Участниците, които достигнат резултат   от 41 и 50 точки    по   Математика   ще получат ЗЛАТЕН МЕДАЛ, тези които достигнат резултат   от 31 и 40 точки    ще получат СРЕБЪРЕН МЕДАЛ, а тези които достигнат резултат   от 21 и 30 точки    ще получат БРОНЗОВ МЕДАЛ. Участниците, които не са получили медал и имат резултат между 0,5 и 20,5 точки, ще получат сертификат за успешно участие в Кралската Лига.

Участниците, които достигнат резултат   от 86 и 100 точки    по   Български език    ще получат ЗЛАТЕН МЕДАЛ, тези които достигнат резултат   от 71 и 85 точки   ще получат СРЕБЪРЕН МЕДАЛ, а тези които достигнат резултат   от 61 и 70 точки    ще получат БРОНЗОВ МЕДАЛ. Участниците, които не са получили медал и имат резултат между 0,5 и 60,5 точки, ще получат сертификат за успешно участие в Кралската Лига.

 

* Изпращането на медалите ще стартира през месец Септември   на 2023 г.

 

Повече информация за Кралската Лига на   https://kingsolympiad.com/page/lyga.