Рейтингите от Кингс Старт са обявени!

Публикувано: 29 юни 2023
Рейтингите от Кингс Старт са обявени!

Рейтингите от Кингс Старт са обявени!

КЛАСИРАНЕТО ОТ КИНГС СТАРТ Е ОБЯВЕНО

 

Радваме се, че не пропуснахте възможността да проверите знанията си в Кингс Старт  през този сезон! Обявяваме класирането, така че можете да разберете как сте се справили.

 

Участниците, които са заели призови места  ще получат медал, чийто вид е в зависимост от заеманото място.  Медалите ще бъдат изпратени към училището на участника в началото на следващия сезон. Ще се свържем с всички медалисти, за да бъдат уточнени подробностите относно получаване на медалите.

В рейтингите можете да разберете вида на медала, който ще получи участника.

 

РЕЙТИНГИ

 

Код на участник Математика, точки Български език, точки Околен свят, точки Брой предмети Резултат Място Медал
944772 12 12 16 3 40 1 Златен
775067 12 12 16 3 40 1 Златен
122936 12 12 16 3 40 1 Златен
942531 12 12 16 3 40 1 Златен
579432 12 12 16 3 40 1 Златен
876072 12 12 16 3 40 1 Златен
845189 12 12 16 3 40 1 Златен
850918 12 12 16 3 40 1 Златен
895687 12 12 16 3 40 1 Златен
416670 12 12 16 3 40 1 Златен
514633 11 12 16 3 39 2 Сребърен
646004 12 12 15 3 39 2 Сребърен
497777 12 11 16 3 39 2 Сребърен
969117 12 11 16 3 39 2 Сребърен
110204 12 11 16 3 39 2 Сребърен
771498 12 12 15 3 39 2 Сребърен
665205 11 12 16 3 39 2 Сребърен
602032 12 12 15 3 39 2 Сребърен
306479 12 12 15 3 39 2 Сребърен
914690 11 12 16 3 39 2 Сребърен
710863 12 11 16 3 39 2 Сребърен
382894 12 11 16 3 39 2 Сребърен
311000 12 12 15 3 39 2 Сребърен
260999 12 12 15 3 39 2 Сребърен
389975 12 11 16 3 39 2 Сребърен
975532 12 12 15 3 39 2 Сребърен
936889 11 12 16 3 39 2 Сребърен
431673 12 12 15 3 39 2 Сребърен
155565 12 12 15 3 39 2 Сребърен
562280 12 12 15 3 39 2 Сребърен
775011 12 12 15 3 39 2 Сребърен
693333 11 12 16 3 39 2 Сребърен
146826 12 12 15 3 39 2 Сребърен
635557 12 11 16 3 39 2 Сребърен
992475 12 10 16 3 38 3 Бронзов
944025 12 11 15 3 38 3 Бронзов
524305 12 10 16 3 38 3 Бронзов
694888 12 10 16 3 38 3 Бронзов
671630 12 11 15 3 38 3 Бронзов
832905 12 12 14 3 38 3 Бронзов
225327 12 11 15 3 38 3 Бронзов
276444 12 11 15 3 38 3 Бронзов
585314 11 12 15 3 38 3 Бронзов
822349 12 11 15 3 38 3 Бронзов
639574 11 10 16 3 37 4  
732381 12 11 14 3 37 4  
884399 9 12 16 3 37 4  
200064 12 10 15 3 37 4  
353717 12 12 13 3 37 4  
381089 12 10 15 3 37 4  
922293 12 11 14 3 37 4  
255674 12 10 15 3 37 4  
737226 11 11 14 3 36 5  
982025 12 10 14 3 36 5  
123914 9 12 15 3 36 5  
110760 12 9 14 3 35 6  
953353 11 9 15 3 35 6  
483873 10 10 15 3 35 6  
244719 11 9 14 3 34 7  
700142 11 8 14 3 33 8  
447675 9 5 15 3 29 9  
279586 12 0 16 2 28 10  
802756 7 4 16 3 27 11  
649282 12 0 15 2 27 11  
586378 12 0 14 2 26 12  
310100 10 0 15 2 25 13  
671190 11 11 0 2 22 14  
949320 11 10 0 2 21 15  
510198 0 0 15 1 15 16  
453415 12 0 0 1 12 17  
828087 12 0 0 1 12 17  
669991 12 0 0 1 12 17  
577925 12 0 0 1 12 17  
123844 12 0 0 1 12 17  
930364 12 0 0 1 12 17  
384066 12 0 0 1 12 17  
798513 11 0 0 1 11 18  
348540 10 0 0 1 10 19  
663278 10 0 0 1 10 19  
512413 10 0 0 1 10 19