Дипломите и грамотите пътуват към Вас!

Публикувано: 18 октомври 2023
Дипломите и грамотите пътуват към Вас!

Дипломите и грамотите пътуват към Вас!

Скъпи ученици  и учители,

 

Дипломите, грамотите,  наградите за победителите и информационните материали за предстоящия сезон на олимпиадите са изпратени към Вас!

 

Дипломите на учениците се присъждат  по предмети и степени. Дипломи получават  учениците, които са  участвали във финалния кръг на олимпиадите.

 

Информацията, която можете  да откриете в  четириъгълното поле на всяка диплома, е:

 

- Уникален код за участника;

- Място в България;

- Личните постижения на ученика. (дадената оценка е оценката от пролетния сезон на 2023 г., т.е. предишната година на обучение). Например #2 кл.,oзначава, че ученикът е бил във 2-ри клас през предходната учебна година.

 

Всички дипломи на учениците се изготвят с помощта на личната информация, която участниците са предоставили в  профилите си на нашия уебсайт   www.kingsolympiad.com    и според техните резултати във финалния кръг на олимпиадата през пролетния сезон на 2023 година.

Грамотите на учителите се изготвят с помощта на личната информация, която са предоставили в профилите си на нашия уебсайт   www.kingsolympiad.com   и според дейността на учителя в олимпиадата  през пролетния сезон на 2023 година.

Ние сме изключително горди с Вашите постижения, знания и активно участие! Очакваме Ви  през новия сезон на Олимпиади Кингс!