Резултатите от Кралската Лига са обявени!

Публикувано: 14 май 2024
Резултатите от Кралската Лига са обявени!

Резултатите от Кралската Лига са обявени!

Скъпи Kингстъри!
 


Кралската Лига на Олимпиади Кингс приключи и ние се радваме, че взехте участие. Благодарим Ви за желанието да обогатявате знанията си. Сигурно сте нетърпеливи да разберете как сте се представили в Кралската Лига? Резултатите са обявени и искаме да ги споделим с Вас.


Как да проверите резултатите?

 

1. Посетете нашата страница    www.kingsolympiad.com;
2. Въведете код на участника в поле "въведете кода на участника", намиращо се в горния десен ъгъл на началната страница;
3. Натиснете бутон „Проверете“;
4. Изберете резултатите от Кралската Лига.

 

* Ще откриете колко точки сте получили. Също така ще видите и правилните отговори на Вашия тест.

 

Какъв медал съответства на получените точки от участие в Кралската Лига?              

 

Участниците, които достигнат резултат от 86 и 100 точки по Английски език ще получат ЗЛАТЕН МЕДАЛ, тези които достигнат резултат от 71 и 85 точки ще получат СРЕБЪРЕН МЕДАЛ, а тези които достигнат резултат от 61 и 70 точки ще получат БРОНЗОВ МЕДАЛ. Участниците, които не са получили медал и имат резултат между 0,5 и 60,5 точки, ще получат сертификат за успешно участие в Кралската Лига.

 

Участниците, които достигнат резултат от 41 и 50 точки по Математика ще получат ЗЛАТЕН МЕДАЛ, тези които достигнат резултат от 31 и 40 точки ще получат СРЕБЪРЕН МЕДАЛ, а тези които достигнат резултат от 21 и 30 точки ще получат БРОНЗОВ МЕДАЛ. Участниците, които не са получили медал и имат резултат между 0,5 и 20,5 точки, ще получат сертификат за успешно участие в Кралската Лига.

 

Участниците, които достигнат резултат от 86 и 100 точки по Български език ще получат ЗЛАТЕН МЕДАЛ, тези които достигнат резултат от 71 и 85 точки ще получат СРЕБЪРЕН МЕДАЛ, а тези които достигнат резултат от 61 и 70 точки ще получат БРОНЗОВ МЕДАЛ. Участниците, които не са получили медал и имат резултат между 0,5 и 60,5 точки, ще получат сертификат за успешно участие в Кралската Лига. 

 

* Изпращането на медалите ще стартира в началото на новия сезон на Кралската Лига.

 

Повече информация за Кралската Лига на   https://kingsolympiad.com/page/lyga.